Print this page
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 10:09

1.รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรายงานผลการรับจ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน