สำนักปลัด

นางสาวสุวรรณี บุรีพันธุ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุภาวรรณ ภิมา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

นางสกุณา หวังรวมกลาง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

นางสาวรัศมี กุหลาบ

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

นาวสาวสายฝน สายสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

นายวีระพงษ์ สุกใส

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวนงเยาว์ โชคเลิศ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

นายอาคิน คำวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกอัมรินทร์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ