สำนักปลัด

นางสาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุภาวรรณ ภิมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสกุณา หวังรวมกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

พนักงานเทศบาล

นางรัศมี กุหลาบ

นักบริหารงานทั่วไป

นางนงเยาว์ โชคเลิศ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสายฝน สายสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ