Hot News :
กองคลัง

นางสาวอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง


พนักงานเทศบาล

นางสาวมณีวรรณ พรมด้าว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรสสุคนธ์ ปิดพลู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายฌาณชัยชนะ ท้องล้วน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ