Hot News :
กองการศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ กำเนิดสิงห์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


พนักงานเทศบาล

นายศุภศิลป์ พื้นอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายสุริยัน ชำนาญเวช

นักสันทนาการ

นายอัมพร ชำนาญเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวลัดดา ยกแสง

ผู้ช่วยธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

นางสาวกกรณิการ์ มูลมี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

นางสาวกกรณิการ์ มูลมี

ครู

นางสาวปภัสสร หงษ์มณี

ครู

นางสาวอัยยดา แก้ววงษา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกาณ์ สิงห์สิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

พัชรินทร์ เครือครำ

แม่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ