หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ พรครองบุญ

ปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีพีรนิจ หวังรวมกลาง

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณปภา หมั่นจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจรณินทร์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ไม่มี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ