สภาเทศบาล

นายณรงค์ ชาญศร

ประธานสภา

นายฉลอง ผิวเงินยวง

รองประธานสภา

นายวีระชาติ หงษ์มณี

เลขาสภาฯ

สมาชิกสภา

นายทองสา พั่วพันธ์

สท. หมู่ที่ 2

นายรังสรรค์ บุตดี

สท.เขต2

นายศักดิ์ดา สระแก้ว

สท.เขต1

นายคองประสิทธิ์ หงษ์มณี

สท.เขต1

นายจำนงค์ แสงทอง

สท.เขต1

นายสุวรรณ แก้ววงค์ษา

สท.เขต1

ร้อยตรีสมเดช แสนทวีสุข

สท.เขต2

นายบุญโฮม เคนประจง

สท.เขต2(เสียชีวิตแล้ว)

------

ส.อบต. หมู่ที่ 5

-----------

ส.อบต. หมู่ที่ 5

-----------

ส.อบต. หมู่ที่ 6

----------

ส.อบต. หมู่ที่ 6

-------------

ส.อบต. หมู่ที่ 7

-------------

ส.อบต. หมู่ที่ 7

----------------

ส.อบต. หมู่ที่ 8

------------

ส.อบต. หมู่ที่ 8

------------

ส.อบต. หมู่ที่ 9

--------------

ส.อบต. หมู่ที่ 9

--------------

ส.อบต. หมู่ที่ 10

--------------

ส.อบต. หมู่ที่ 10

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ