Hot News :
สภาเทศบาล

นายประสงค์ ศรีใสคำ

ประธานสภาเทศบาล..087-9560830

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

รองประธานสภาเทศบาล..086-2554856

นางสกุณา หวังรวมกลาง

เลขานุการสภาเทศบาล..083-9338119

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวรรณภา พลเดช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..081-2660293

นางสาวพรทิพย์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..081-999033

นายสมัย หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..065-0189215

นายหนูพัด ชะนารี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..086-8442184

นายสุวัฒน์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..098-6727120

นายชาญชัย สิมารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1..090-2689713

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร้อยตรีบุญเรือง เครื่องพาที

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..082-1537146

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..086-2554856

นายลำพูน ศาลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..089-8454636

นายทองหลาง กุลทะโสม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..093-3685450

นายประสงค์ ศรีใสคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..087-9560830

นายเอนก อดกลั้น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2..061-7459390

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ