วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 14:27

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลดครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ2561

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลดครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ2561....

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ