ข่าวกิจกรรม

11/2/2563...ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaff2d5f32ef
12/2/2563...คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลบุ่งไหม... ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น...จากสำนักงานศูนย์ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ “การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและจากการกระทำความผิดทางอาญา” ฯลฯ
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria67c21cd9f2
14/2/2563...โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ปี2563
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria6da5f0aacc
18/2/2563...โครงการตำบลบุ่งไหม...รักษ์สะอาด..ประจำปี 2563...( “Big Cleaning Day” ..)....รวมพลังจิตอาสา ฟื้นฟู และพัฒนาตำบลบุ่งไหม.../คนละมือ คือความหวัง สร้างพลังให้บุ่งไหม..
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria29f4207eb8
6/2/2563...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ...รวมพลังสร้างสุข ระดับตำบล.. ประจำปี 2563.. วัตถุประสงค์เพื่อ.. 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง และชุมชน 2.ประชาชนตำบลบุ่งไหมตระหนักถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวิธีการป้องกันรักษา 3.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายด้านสุขภาพ 4.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านสุขภาพ 5.เผยแพร่ระบบการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 6.ประชาสัมพันธ์งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 7.ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 8.สามารถสร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น 9.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชนเกิดความรักและความสามัคคีขึ้นในชุมชน ...มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้... 1.คณะผู้บริหาร/พนักงาน 2.เจ้าหน้าที่ รพสต.ตำบล 3.กำนัน/ผญบ.1-12 4.อสม.ตำบลบุ่งไหม 5.หน่วยงานราชการในพื้นที่ ฯลฯ.. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriafc9d97a060
24/1/2563...เทศบาลตำบลบุ่งไหม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562....
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriac708d2f737
.
11/1/2563...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563...เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้ จัดขึ้นทุกปี...มีเด็กในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม...
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria99e2ce2770
9/1/2563... ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563... ...ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...2563 ณ. เทศบาลตำบลบุ่งไหม ภายในงานพบกับ การละเล่นต่างๆ มากมาย พร้อม ของรางวัลอีกมากมาย อาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน วันเด็กปีนี้ ผู้ใหญ่ใจดีแจกฟรีตลอดงาน ตั้งแต่ เวลา 09.00 – เป็นต้นไป... ที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม...
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ