ภูมิปัญญาท้องถิ่น

"คำขวัญตำบลบุ่งไหม"

.........."คำขวัญตำบลบุ่งไหม"............... "ตำบบุ่งไหม ศูนย์รวมศาสนา ลานตากุดบุ่ง เรืองรุ่งตลาดอาริยะบ้านราช หาดทรายมูลคุ้มบ้านใต้ ป่าหนองบัวมีด้วงแสง แซบหลายปลากระชัง"

1 ทำดอกไม้จากเกร็ดปลา

ทำดอกไม้จากเกร็ดปลา

เครื่องจักรสานจากพลาสติก

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ