Hot News :

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ

วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 11:44
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ ...เนื่องจากมีประชาชนและชุมชนจำนวนมากที่พึ่งพิงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อื่นของรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ที่นิคมสร้างตนเองและที่นิคมสหกรณ์ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบของป่าชุมชน -ผู้เกี่ยวข้อง 1. ชุมชนที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่ป่า 2. หน่วยงานของรัฐ 3. หน่วยงานเอกชน 4. ประชาชนทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ