Hot News :

นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/คณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน....สำรวจพื้นที่ริมน้ำตลิ่ง ในตำบลบุ่งไหม เพื่อแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำล้นตลิ่ง.

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567 14:08
26/6/2567....นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/นายสุรศักดิ์ นันทะบุตร รองนยกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/นายมนตรี เครือคำ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/นายรัฐชวัฒน์ สาลี รองปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม/นางพรทิพย์ หงษ์มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่1/นายชาญชัย สิมารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่1/ร้อยตรีบุญเรือง เครื่องพาที สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่2 ร่วมลงพื้นที่ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ดังนี้.. 1.นายสิริวัฒน์ ปานดำ ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ 2.นายณัฐเศรษฐ สายเบาะ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน 3.นายสรรพวิท ทองกลม ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน เพื่อสำรวจพื้นที่ริมน้ำตลิ่ง ในตำบลบุ่งไหม เพื่อแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำล้นตลิ่ง...

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ