Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

20/9/2566.....นางสาวจิมาภรณ์ โพธิ ปลัดอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ/นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่1-2/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ บ้านกุดระงุม เข้าร่วมประชุมประชาคมเห็นชอบในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม แห่งที่2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad7047d5e1b
19/9/2566.....นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ/นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม/นายวัฒนา เหลาพรม กำนันตำบลบุ่งไหม/นายธนพล สวัสดิเสน ผช.ผญบ.หมู่ที่8 บ้านท่ากกเสียว ร่วมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria5699923e69
โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย สำนักปลัด (งานนิติการ) เทศบาลตำบลบุ่งไหม เทศบาลตำบลบุ่งไหมได้จัด โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สภาสมาชิกเทศบาลตำบลบุ่งไหม พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบล บุ่งไหมได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการ กฎหมายใกล้ตัว ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่ประชาชนควรรับทราบ ตลอดจนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการงานร้องเรียนร้องทุกข์ การนิเทศงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลบุงไหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุ่งไหม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ และท่านปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม กล่าวรายงานโครงการ โดยโครงการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัด งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ช่วยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญญานุช ทิพราช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และงานอำนวยการยุติธรรม และนายเด็ด เทียรอุดม ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายใกล้ตัว ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่ประชาชนควรรับทราบ ตลอดจนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการงานร้องเรียนร้องทุกข์ การติดต่อประสานงาน และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบาลตำบลบุงไหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุ่งไหม
View the embedded image gallery online at:
https://bungmai.go.th/news/activity-news#sigProGalleriabe07e415c4
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 61

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ