เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

16/8/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดย นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนด้านกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดีขึ้นเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่น (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร) ให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร 5. เพื่อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน เสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม รูปภาพ 234 ภาพ

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ