6/4/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม...ร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิจากแหล่งน้ำโจ๊กวารินเพื่อประกอบการทำน้ำอภิเษกในพิธีพระบรมราชาภิเษก..

6/4/2562...เทศบาลตำบลบุ่งไหม...ร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิจากแหล่งน้ำโจ๊กวารินเพื่อประกอบการทำน้ำอภิเษกในพิธีพระบรมราชาภิเษก.. ...ซึ่งพิธีพลีกรรมตักน้ำ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ตามความเชื่อที่ว่า สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ล้วนมีเทวดา เป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาอยู่ การจะทำสิ่งใดๆ จำเป็นจะต้องขออนุญาตเทวดาที่ดูแลรักษาสิ่งนั้นๆ เช่น พิธีพลีกรรมตักน้ำ คือ การทำพิธีขออนุญาตเทวดาที่ปกป้องรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นไปทำเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก ต่อไป โดยทั้ง 76 จังหวัด จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันในวันที่ 6 เม.ย. 2562 เวลาฤกษ์ 11.52 - 12.58 น. โดยจะตักน้ำบรรจุลงในขันน้ำสาคร ...หลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำ จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษา ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัด โดยวันที่ 8 เม.ย. 2562 จะจัดพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก โดย "อภิเษก" หมายถึงการรดน้ำ เสมือนผู้น้อยรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่หรือเป็นการยอมรับผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ ส่วน "มุรธาภิเษก" แปลว่า การรดน้ำที่พระเศียร น้ำที่รดเรียกว่า "น้ำสรงมุรธาภิเษก" หมายถึงการยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 9 เม.ย. 2562 จะบรรจุน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และวันที่ 10 เม.ย. จะอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวม 85 ใบ มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลาฤกษ์ 14.09 น. โดยบรรจุลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยในวัน โดยไม่มีพิธีทำน้ำอภิเษก ....จากนั้นวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และช่วงเวลา 17.19 - 21.30 น. จะจัดพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดทำน้ำสรงอภิเษก ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยพิธีเสกสวดคาถาเทพมนต์อัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ...ต่อมา วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 07.30 น. จะจัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากวัดเทพสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอันเสร็จพิธี...

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ