วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 10:02

1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ