วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2563 10:10

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2563//..เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรังปรุง เปลี่ยนแปลง

7/8/2563...ประชาสัมพันธุ์.... (คำสั่ง...เทศบาลตำบลบุ่งไหม.). เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2563/..เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรังปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2563.

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ