Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

20/9/2566....ประชุมประชาคมเห็นชอบในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม แห่งที่2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

20/9/2566.....นางสาวจิมาภรณ์ โพธิ ปลัดอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ/นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่1-2/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ บ้านกุดระงุม เข้าร่วมประชุมประชาคมเห็นชอบในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม แห่งที่2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี{gallery}20966{/gallery}

[ 22-09-2566 ] Hits:5

19/9/2566.....นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ/นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม..ร่วมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ ในตำบลบุ่งไหม

19/9/2566.....นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ/นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม/นายวัฒนา เหลาพรม กำนันตำบลบุ่งไหม/นายธนพล สวัสดิเสน ผช.ผญบ.หมู่ที่8 บ้านท่ากกเสียว ร่วมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง{gallery}19966{/gallery}

[ 22-09-2566 ] Hits:10

30/8/2566......นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฏหมาย ประจำปี 2566

โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย สำนักปลัด (งานนิติการ) เทศบาลตำบลบุ่งไหม เทศบาลตำบลบุ่งไหมได้จัด โครงการชุมชนน่าอยู่ เรารู้กฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สภาสมาชิกเทศบาลตำบลบุ่งไหม พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบล บุ่งไหมได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการ กฎหมายใกล้ตัว ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ...

[ 05-09-2566 ] Hits:40

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ