Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

16/3/2566.....ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.บ.ถ.159-012 สายบ้านคำกลางใหม่ ม.6

16/3/2566.....ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.บ.ถ.159-012 สายบ้านคำกลางใหม่ ม.6 บ้านคำกลางใหม่ ต.บุ่งไหม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,468.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,808.00 ต.ร.ม...

[ 16-03-2566 ] Hits:12

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ