Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

21/1/2565....นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล . ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้ผู้ทำการกักตัว 14 วัน..เนื่องจากมีความเสี่ยงใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิต-19.

21/1/2565....นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล . ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้ผู้ทำการกักตัว 14 วัน..เนื่องจากมีความเสี่ยงใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิต-19...ทั้งเขตที่1 และเขตที่2 ภายในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}241165{/gallery}

[ 24-01-2565 ] Hits:3

 1. การเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ