Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

10/9/2564....ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง...ในตำบลบุ่งไหม (ที่ทำการกักตัว 14 วัน )

10/9/2564.....นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเขตที่1-2/ผู้นำชุมชน/อสม.ตำบลบุ่งไหม./พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง...ในตำบลบุ่งไหม (ที่ทำการกักตัว 14 วัน ){gallery}132964{/gallery}

[ 16-09-2564 ] Hits:1

14/9/2564....ประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนา ได้รับการตอบรับและ คก.ตามเป้าหมาย

14/9/2564....ประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนา ได้รับการตอบรับและ คก.ตามเป้าหมาย ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านรองนายก ท่านเลขาฯและท่าน ผอ.กองช่างเข้าร่วมประชุมสนับสนุนและให้คำปรึกษากับหมู่บ้าน วันที่ 13-14 กันยายน 64 ประชุม+ได้ข้อมูล ม.1/4/2/12...{gallery}152964{/gallery}.

[ 16-09-2564 ] Hits:3

 1. การเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ