วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 10:27

โครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำลบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำลบลบุ่งไหม ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำลบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ