Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฉพาะกิจตำบลบุ่งไหม

11/9/2562....นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม/ นายปรีชา เงินหมื่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร/ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่..เข้าช่วยเหลือลำเลียงสิ่งของบริจาคอาหาร, น้ำดื่ม ,รับ-ส่งราษฎรเข้าหมู่บ้าน,ขนย้ายสัตว์เลี้ยง และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย..{gallery}11962{/gallery}

[ 16-09-2562 ] Hits:1

โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี 256

12/9/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562...บริเวณ โรงเรียนบ้านกุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}12962{/gallery}

[ 16-09-2562 ] Hits:2

10-11/9/2562...โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

10-11/9/2562...โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}10962{/gallery}

[ 16-09-2562 ] Hits:3

  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ