Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุม สัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม)

20/3/2563...คณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม สัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม)...เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ....มีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วม...ดังนี้ 1.อำเภอวารินชำราบ 2.รพสต.บ้านวังกางฮุง 3.ผ.อ.ดร.เพชร แก้วดวงดี(.รร.บ้านกุดระงุม)...{gallery}233631{/gallery}

[ 23-03-3106 ] Hits:9

ตรวจสอบความเสียหาย...ภัยพิบัติจากธรรมชาติ (..ลมพายุ..)

2/4/2563..คณะผู้บริหาร..และ.เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นช่วยเหลือ และตรวจสอบความเสียหาย...ภัยพิบัติจากธรรมชาติ .ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม...เบื้องต้น{gallery}24631{/gallery}

[ 02-04-2563 ] Hits:5

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม

2/4/2563...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งไหม ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ( 2 เมษายน 2563 ) {gallery}2463{/gallery}

[ 02-04-2563 ] Hits:3

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ