Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การเปิดธนาคารขยะ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งไหม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปรีชา เงินหมื่น นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการธนาคารขยะบ้านคำกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะฯ และเปิดตลาดรับซื้อ-ขายขยะ ณ ลานศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 จึงขอรณรงค์คัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบ้านคำกลาง...

[ 16-07-2567 ] Hits:32

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ ...เนื่องจากมีประชาชนและชุมชนจำนวนมากที่พึ่งพิงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อื่นของรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ที่นิคมสร้างตนเองและที่นิคมสหกรณ์ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบของป่าชุมชน -ผู้เกี่ยวข้อง 1. ชุมชนที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่ป่า 2. หน่วยงานของรัฐ 3. ...

[ 10-07-2567 ] Hits:48

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ