Hot News :

ข่าวกิจกรรม

14/2/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.เทศบาลตำบลบุ่งไหม...
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria9a227da79c
14/2/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม) รุ่นที่2 ประจำปี 2561....
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria097b0516ce
28/1/2562...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งไหม ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ.ศาลากลางบ้าน วังกางฮุง หมู่ที่1.. มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ดังนี้ 1.มทบ.22 นำโดย พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษสถิตย์ ผบ.มทบ.22 2.สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ 3.รพ.สต.วังกางฮุง 4.เกษตรอำเภอวารินชำราบ 5.ที่ดิน สาขาวารินชำราบ 6.อำเภอวารินชำราบ ฯลฯ.... เพื่อ..ร่วมรับฟังปัญหาและแก้ไข ในพื้นที่ร่วมกัน....
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaad5a7866a0
5-8/2/2562...โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งไหมและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.จังหวัดชลบุรี/นครนายก/นครราชสีมา
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriac6755abaa1
12/2/2562...โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriae8db0a6989
12/2/2562...ประชุมประจำดเดือน กุมภาพันธ์ 2562
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria060c5855d7
26/12/2561...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมกิจกรรม 5ส.ภายในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria94b7d40fb3
28/12/2561...นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นตัวแทนนักร้องฝ่ายชาย ของอำเภอวารินชำราบ เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงระดับจังหวัดฯ งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี (งานปีใหม่) และได้รับรางวัลชนะเลิศ รองอันดับหนึ่ง ฝ่ายชาย....
View the embedded image gallery online at:
http://bungmai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria46d5c2ae92
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ