Hot News :

เจตนารมณ์สร้างความปรองดองในตำบลบุ่งไหม

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลบุ่งไหม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ