Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวัฒนา เหลาพรม
 
กำนันตำบลบุ่งไหม
 
 
บ้านวังกาฮุง หมู่ที่ 1
 
 
 
 
นายภักดี สายบัวบาน
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านยาง หมู่ที่ 2
 
 
 
 
นายสมหาย หงษ์มณี
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3
 
 
 
 
นายวิจิตร การรักษ์
 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4
 
     
 
นายธีรชัย บุญทน
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 5
 
 
 
 
นายสมจิตร คำเหลา
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6
 
 
 
 
นายวิชัย คำแผ่น
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านคำกลาง หมู่ที่ 7
 
 
 
 
นายสุภกิจ แก้วอุ่นเรือน
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8
 
 
 
 
นายศรศักดิ์ บุญก้อม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 9
 
 
 
 
นายสมบูรณ์ สิงห์สิทธิ์
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10
 
 
 
 
นางสาวขวัญหินแก้ว รักพงษ์อโศก
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 11
 
 
 
 
รต.บุญเรือง เครื่องพาที
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12
 
 
 
 
นายวัฒนา เหลาพรม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
ชื่อ-สกุล
 
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน