Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

24/7/2561...นายปรีชา เงินหมื่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุ ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (โครงการ ผู้สูงวัย ตำบลบุ่งไหมใส่ใจแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561)

Share