Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

7/8/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม..เรื่อง..ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข(ครั้งที่3)ประจำปี2561

Share