Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

8/8/2561...ขอนุญาตประชาสัมพันธ์.เชิญชวนพี่น้องชุมชนตำบลบุ่งไหม และผู้ที่นสใจ..เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV.ในชุมชนตำบลบุ่งไหม...

Share