Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลบุ่งไหม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับ คณะผู้บริหาร

Share

 

 

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  นายประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลบุ่งไหม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง ด้วยการห่อข้าวมารับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความสามัคคี