Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

Share

 

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบล ดังนี้

          1).หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาคำ
          2).หมู่ที่ 6 บ้านคำกลางใหม่
          3).หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา
     เพื่อให้พี่น้องสะดวกสบายในการสัญจร..