Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

เจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่ และหมู่ 7 บ้านคำกลาง

Share

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแ ซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่ และหมู่ 7 บ้านคำกลาง