Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

น้ำตกผาแหงน หมู่10 บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Share

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนราชธานีอโศก หมู่ 10 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หมู่บ้านสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประวัติศาสตร์ไม่ถึง 10 ปี......

แต่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานกันค่อนข้างมาก อันเนื่องจากสมาชิกทั้งหมดเป็นบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีแนวปฏิบัติตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์ ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นจุดรวมจิตใจของคนเหล่านั้น หลายคนอาจจะมองว่าสมาชิกของคนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความแปลกแยกจากสังคมภายนอก เช่น สมาชิกส่วนใหญ่นิยมเดินเท้าเปล่า สวมใส่ด้วยผ้าหม้อฮ่อมที่เก่าซ่อมซอ อีกทั้งกิริยาภาษานบนอบ อ่อนน้อม และกล่าวถึงธรรมะเป็นคติเตือนใจตลอดเวลา

 

 

 

น้ำตกผาแหงน

สถานที่ท่องเที่ยว หมู่10 บ้านราชธานีอโศก  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี