Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

11/7/2561...โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลด์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share