Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั่งที่ 2 )

Share

      เทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั่งที่ 2 )  เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 2,200,000 บาท เทศบาลตำบลบุ่งไหม