Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประมูลจางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิคส์ e-Auction

Share

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม เป็นเงิน 2,405,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bungmai.go.th