Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

28.3.2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประมูลจางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิคส์ e-Auction

Share