Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

สอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาขาว หมู่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ 8

Share

     ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาขาว หมู่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ 8 ราคากลาง 652,800 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558 - วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในเวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301-005 ในวันและเวลาราชการ