Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง จากบ้านนางศรีนวล ท้าวมา จรดบ้านนางโสม คำทอง

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง จากบ้านนางศรีนวล ท้าวมา จรดบ้านนางโสม คำทอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลบุ่งไหมและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gproucurement.go.thและ www.bungmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ