Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม จำนวน 6 โครงการ

Share

   ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 493,400 บาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาราสอบราคา ได้ที่ห้องกองคลัง ชั้น1 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ในเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.bungmai.go.th