Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลบุ่งไหม จำนวน 4 สาย

Share

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาราสอบราคา ได้ที่ห้องกองคลัง ชั้น1 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301005 ในวันและเวลาราชการ