Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Share

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,500 ได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหมระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-301-005 ในวันและเวลาราชการ