Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

สอบราคาโครงสร้างการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและโครงการซอมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงาน

Share

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงสร้างและซ่อมแซม หลังคาและฝ้าเพดาสำนักงาน ราคากลางงานก่อสร้าง 339,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคา 500 บาท ได้ที่ห้องกองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2557