Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

จัดซื้อจัดจ้าง

1/8/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม...เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 02/08/61 ]
20/7/2561...โครงการถนน คสล.บ้านกุดระงุม หมู่ที่ 11จากถนนเข้าวัดทางทิศใต้บ้านนายแววถึงวัด [ 20/07/61 ]
20/7/2561...โครงการถนน คสล.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12ซอยหมูกระจก [ 20/07/61 ]
20/7/2561...แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบป้ายโครงการก่อสร้าง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 20/07/61 ]
20/7/2561...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่1-12 [ 20/07/61 ]
11/7/2561...โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลด์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/07/61 ]
4/7/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง...การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 04/07/61 ]
2/2/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 12/02/61 ]
2/2/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 12/02/61 ]
2/2/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 12/02/61 ]
2/2/2561...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 12/02/61 ]
12/9/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม..เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์. [ 12/09/60 ]
21/8/2560...เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางในการจัดประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21/08/60 ]
ราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั่งที่ 2 ) [ 07/08/60 ]
4/8/2560...ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค [ 04/08/60 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม ขอประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค [ 04/08/60 ]
3/7/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม ...เรื่อง...แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 04/07/60 ]
30/6/2560...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30/06/60 ]
18/1/2560...ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม...เรื่อง...สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกผดีเซล)จำนวน 1 คัน [ 08/06/60 ]
13/9/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม [ 13/09/59 ]
5/8/2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม....เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลบุ่งไหม จำนวน 9 สาย [ 05/08/59 ]
ประมูลจางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิคส์ e-Auction [ 28/03/59 ]
28.3.2559...ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง ประมูลจางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังกางฮุง ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิคส์ e-Auction [ 28/03/59 ]
สอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาขาว หมู่ 9 เชื่อมบ้านท่ากกเสียว หมู่ 8 [ 04/12/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ถนนถายในหมู่บ้านสายที่ 3 [ 28/09/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ถนนภายในหมู่บ้านสายที่ 1 [ 28/09/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 5 จากบ้านสวนสวรรค์ถึงบ้านกุดระงุม [ 28/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ซอยปั๊มแก็สไปบ้าน จ.ส.อ.อัมรินทร์ แสงสว่าง [ 28/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ซอยหมูกระจก [ 21/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10 บ้านราชธานีอโศก [ 21/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง จากบ้านนายบุยมี ศรืเมืองทอง จรดถนนสายหลัก [ 21/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคำกลาง จากบ้านนางศรีนวล ท้าวมา จรดบ้านนางโสม คำทอง [ 21/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 7 บ้านคำกลาง ซอยบ้านนางอิงอร บุญช่วย [ 21/09/58 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) [ 27/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม จำนวน 6 โครงการ [ 25/02/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกุดระงุม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) จำนวน 1 โครงการ [ 19/01/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลบุ่งไหม จำนวน 4 สาย [ 19/01/58 ]
ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 06/10/57 ]
สอบราคาโครงสร้างการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและโครงการซอมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงาน [ 06/07/57 ]