Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการด้านการประกอบอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการด้านการประกอบอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560

 

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรรม การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกาถา " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวารางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม ร่วมกิจกรรรม การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกาถา " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวารางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม ถวายเทียน ระฆัง และ อื่นๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ถวายเทียน ระฆัง และ อื่นๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ

 

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม หารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ อื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

   วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคาราวานส่งเสริมการอ่าน ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน เมืองวารินฯ

 

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคาราวานส่งเสริมการอ่าน ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน เมืองวารินฯ ถิ่นคนมักอ่าน กศน.ตำบลบุ่งไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน/คณะกรรมการสนัลสนุนแผน เพื่อพิจารณา ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

 

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดการประชุม เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน/คณะกรรมการสนัลสนุนแผน เพื่อพิจารณา ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 1 ใน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีไทย งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

 

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนตำบลบุ่งไหม ร่วมกับ วัดหายโศก หมู่ 8 บ้านท่ากกเสียว ตำบลบุ่งไหม ส่งต้นเทียนขนาดเล็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีไทย งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการประกวด ต้นเทียนวัดหายโศก ได้รางวัลที่ 2 ประเภทขนาดเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านสวนสวรรค์ ประจำปี 2560

 

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านสวนสวรรค์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...