Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคาราวานส่งเสริมการอ่าน ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน เมืองวารินฯ

 

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคาราวานส่งเสริมการอ่าน ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน เมืองวารินฯ ถิ่นคนมักอ่าน กศน.ตำบลบุ่งไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน/คณะกรรมการสนัลสนุนแผน เพื่อพิจารณา ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

 

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดการประชุม เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน/คณะกรรมการสนัลสนุนแผน เพื่อพิจารณา ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 1 ใน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีไทย งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

 

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนตำบลบุ่งไหม ร่วมกับ วัดหายโศก หมู่ 8 บ้านท่ากกเสียว ตำบลบุ่งไหม ส่งต้นเทียนขนาดเล็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีไทย งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการประกวด ต้นเทียนวัดหายโศก ได้รางวัลที่ 2 ประเภทขนาดเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านสวนสวรรค์ ประจำปี 2560

 

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านสวนสวรรค์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

 

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

อ่านเพิ่มเติม...

ถ่ายรูปร่วมกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถ่ายรูปร่วมกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

     วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่าย ระดับตำบล รพสต.วังกางฮุง 22-23 มิย.2560

 

     วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่ายระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...