Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

     วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่าย ระดับตำบล รพสต.วังกางฮุง 22-23 มิย.2560

 

     วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่ายระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

1/5/2560...!!! การจุดไฟเผาป่า ผู้กระทำผิดต้องรับโทษ !!!

!!! การจุดไฟเผาป่า ผู้กระทำผิดต้องรับโทษ !!!

 

สถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากการจุดไฟเผาป่าในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุเป็นวงกว้าง การก่อให้เกิดมลพิษดังกล่าว เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เนื่องจากการสูดดมเอามลพิษเข้าสู่ร่างกาย และปัญหาหมอกควันยังเป็นปัญหาในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งทั้งบกและอากาศ เช่น บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นปัญหาต่อการบิน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าโดยตรง ในทางปฏิบัติจึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามจุดไฟเผาป่า และมีบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ได้แก่


1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
3. พระราชบัญญัติอุทยานแห่ชาติ พ.ศ. 2504
4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535