Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับมอบ เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ต่างๆ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

 

     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...ร่วมรับมอบ เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ต่างๆ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ณ. จุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่ที่11 บ้านกุดระงุม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ

 

    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่11 บ้านกุดระงุม

 

    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่11 บ้านกุดระงุม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 "ปั่นปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี"

 

    วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 "ปั่นปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี"

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรค ประจำปี พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

   วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม รวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรค ประจำปี พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ

 

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการที่ร่วมประชุม คือ 1. รพสต.บ้านวังกางฮุง 2. สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ 3. กศน.ตำบลบุ่งไหม 4. เกษตรตำบลบุ่งไหม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ. ศาลากลางบ้าน วังกางฮุง หมู่ที่1

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับฟังโอวาทากท่านนายกฯ หน้าเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับฟังโอวาทากท่านนายกฯ หน้าเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ บริเวณ ถนนวารินฯ-พิบูลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ บริเวณ ถนนวารินฯ-พิบูลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

อ่านเพิ่มเติม...