Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรค ประจำปี พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

   วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม รวมพลังสร้างสุขภาพ ตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรค ประจำปี พ.ศ.2560 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ

 

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการที่ร่วมประชุม คือ 1. รพสต.บ้านวังกางฮุง 2. สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ 3. กศน.ตำบลบุ่งไหม 4. เกษตรตำบลบุ่งไหม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ. ศาลากลางบ้าน วังกางฮุง หมู่ที่1

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับฟังโอวาทากท่านนายกฯ หน้าเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับฟังโอวาทากท่านนายกฯ หน้าเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ บริเวณ ถนนวารินฯ-พิบูลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ บริเวณ ถนนวารินฯ-พิบูลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการด้านการประกอบอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการด้านการประกอบอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560

 

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560

 

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้และการกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรรม การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกาถา " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวารางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม ร่วมกิจกรรรม การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกาถา " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวารางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม ถวายเทียน ระฆัง และ อื่นๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ถวายเทียน ระฆัง และ อื่นๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ

 

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม หารือแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ อื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

   วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...