Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

 

    วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ตำบลบุ่งไหมห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 6 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ ตำบลบุ่งไหมห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ...ณ.เทศบาลตำบลบุ่งไหม มีคณะผู้บริหาร ประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมบูรณาการร่วมกัน...เพื่อควบคุม และ แก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อของยุงลายที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบุ่งไหม ให้หมดไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม หารือ เตรียมงาน โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 5 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม หารือ เตรียมงาน โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 4 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม เรื่อง การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

 

    วันที่ 1 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม เรื่อง การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการประชุม โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการประชุม โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV. ในชุมชนตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV. ในชุมชนตำบลบุ่งไหม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และเข้าใจปัญหา และการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560

 

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศาลาวัดบ้านกุดระงุม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม

อ่านเพิ่มเติม...