Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV. ในชุมชนตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV. ในชุมชนตำบลบุ่งไหม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ ปัญหาที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และเข้าใจปัญหา และการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560

 

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศาลาวัดบ้านกุดระงุม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับมอบ เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ต่างๆ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

 

     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...ร่วมรับมอบ เครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ต่างๆ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ณ. จุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่ที่11 บ้านกุดระงุม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ

 

    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่11 บ้านกุดระงุม

 

    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม หมู่ที่3 บ้านกุดระงุม และหมู่11 บ้านกุดระงุม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 "ปั่นปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี"

 

    วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ปี พ.ศ.2560 "ปั่นปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี"

อ่านเพิ่มเติม...