Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม (การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง)

 

       เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม (การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

       วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ของตำบลบุ่งไหม

 

       วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมมอบ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ของตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

        วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน (5ส.) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

    วันที่ 13 กันยายนื 2560  นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน (5ส.)  ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

 

    วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ตำบลบุ่งไหมห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 6 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ ตำบลบุ่งไหมห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ...ณ.เทศบาลตำบลบุ่งไหม มีคณะผู้บริหาร ประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมบูรณาการร่วมกัน...เพื่อควบคุม และ แก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อของยุงลายที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบุ่งไหม ให้หมดไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม หารือ เตรียมงาน โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 5 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม หารือ เตรียมงาน โครงการตำบลบุ่งไหม ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

    วันที่ 4 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม เรื่อง การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

 

    วันที่ 1 กันยายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม เรื่อง การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการประชุม โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการประชุม โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...