Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2560

 

    วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม จัดการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560 เพื่อหาแนวทางการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งไหม และแนวทางการบริหารพัฒนาการเรียนการสอน

 

    วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งไหม และแนวทางการบริหารพัฒนาการเรียนการสอน ในปีถัดไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 ระยะ ที่ 2 ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2

 

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายปรีชา เงินหมื่น รองนายกเทศมนตรี และ นายสมัย หงษ์มณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 ระยะ ที่ 2 ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2 บ้านยาง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ภายในตำบลบุ่งไหม ณ หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม

 

     วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ภายในตำบลบุ่งไหม ณ หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบถุงยังชีพ เยียวยาช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัย หลังน้ำลด

 

     วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ร่วมมอบถุงยังชีพ เยียวยาช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัย หลังน้ำลด ดังนี้

 1. หมู่ที่ 3 บ้านกุดระงุม
 2. หมู่ที่ 11 บ้านกุดระงุม
 3. หมู่ที่ 8 บ้านท่ากกเสียว
 4. หมู่ที่ 9 บ้านกุดปลาขขาว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

      วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม (การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง)

 

       เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งไหม (การทำปุ๋ยฮอร์โมน และสารชีวภาพบำรุงรักษา โรคพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

       วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ของตำบลบุ่งไหม

 

       วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมมอบ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ของตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

        วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน (5ส.) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

    วันที่ 13 กันยายนื 2560  นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน (5ส.)  ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...