Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วัดหายโศก บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมหาทางออกร่วมกันเรื่องปัญหาพื้นที่ทำกิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมหาทางออกร่วมกันเรื่องปัญหาพื้นที่ทำกิน ระหว่าง หมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560 และแผนชุมชนระดับตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2557

เมื่อวันที 19 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560 และแผนชุมชนระดับตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ( "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข") ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมกับประชานชตำบลบุ่งไหม ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด บริเวณตำบลบุ่งไหม ตามโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุุลาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

มอบป้ายเชิดชูเกียรติ ให้แก่ชาวบ้าน ที่ถูกคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนชาวบ้าน และ มอบป้ายเชิดชูเกียรติ เนื่องจากมีชาวบ้านบางราย เป็นผู้ได้รับการพิจารณา คัดเลือก เป็นบุคคลตัวอย่าง โครงการหมู่บ้านชุมชนพอเพียง ตาม แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 36 of 36