Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดเทศบาล และ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจถนน หมู่ที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2558 รองปลัดเทศบาล และ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจถนน หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลบุ่งไหม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาด ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม แจกผ้าห่มกันหนาว แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 และ 12

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาว แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 และ 12

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหมสัญจร จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ( 16-20 กพ.2558 )

นายอนันต์  คำริกาบุตร  นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนทุกส่วน  พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรม โครงการ เทศบาลสัญจร  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาภายในพื้นที่ และ ความต้องการของหมู่บ้านที่ยังขาดสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อนำเข้าแผนการพัฒนาของเทศบาลตำบลตามลำดับต่อไป ... ภายในตำบล ทั้งหมด มี 12 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558 ( เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 )

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักงาน

นายอนันต์  คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนทุกส่วน  พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยที่ 4

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบุ่งไหม วันที่ 9 มกราคม 2558

นายอนันต์  คำริกาบุตร นายกเทศบาลตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นประธานในพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบุ่งไหม ใน วันที่ 9 มกราคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดยนายอนันต คำริกาบุตร นายกฯพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพบก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมใจต้านภัยหนาว

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 กองทัพบก.โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก ที่ 22 ร่วม กับเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมใจต้านภัยหนาว โดยมีพลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธี มอบผ้าห่มกันหนาว ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมทำบุญที่วัดหายโสก บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้ร่วมกันทำบุญ ที่วัดหายโสก บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม คณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคม ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...