Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ น้ำดื่ม จาก ธนาคารออมสินนำน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ น้ำดื่ม จาก ธนาคารออมสินนำน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลบุ่งไหม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ภายในตำบลบุ่งไหม..

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง การจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง การจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีท่านนายอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศาลากลางบ้านท่ากกเสียว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพิจารณาผลการติดตามประเมิลผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2562 และ พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

 

    วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพิจารณาผลการติดตามประเมิลผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2562 และ พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น " ACT NOW"ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น " ACT NOW"ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ฤทธิ ชาญศร ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560...ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

    เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดยนายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อว่างแผนหาแนวทาง พัฒนาแบบบูรณาการให้กับพี่น้องในชุมชน และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9.

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

 

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560  ณ บริเวณสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดย นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

 

     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต่อคณะกรรมการประเมิน ประจำปี 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...