Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

    วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อว่างแผนหาแนวทาง พัฒนาแบบบูรณาการให้กับพี่น้องในชุมชน และเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9.

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

 

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560  ณ บริเวณสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดย นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

 

     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต่อคณะกรรมการประเมิน ประจำปี 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม ร่วมต้อนรับ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ( เนื่องจาก...เพิ่งย้ายมารับตำแหน่ง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

      วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ในช่วงปิดเทอม...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

      วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการ โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ครั้งที่ 3 ณ วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2

 

      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ครั้งที่ 3 ณ วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม คณะครู และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะครู และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุ่งไหม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

      วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง กองการศึกษาฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม เพื่อหาวิธีพัฒนา และแนวทางปฎิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบุ่งไหม และเตรียมจัดประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...