Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม ชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการและสถาบันครอบครัว ตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการและสถาบันครอบครัว ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำพิธีเจิมรถดับเพลิงคันใหม่ เทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ร่วมยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม(รถน้ำดับเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560

 

 

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้  ตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบุ่งใหม ณ บ้านห้วยยาง ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้พยุง โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"

 

 

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้พยุง โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบ น้ำดื่ม จาก ธนาคารออมสินนำน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ น้ำดื่ม จาก ธนาคารออมสินนำน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลบุ่งไหม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ภายในตำบลบุ่งไหม..

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง การจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งไหม เรื่อง การจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีท่านนายอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศาลากลางบ้านท่ากกเสียว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพิจารณาผลการติดตามประเมิลผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2562 และ พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

 

    วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพิจารณาผลการติดตามประเมิลผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2562 และ พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น " ACT NOW"ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลบุ่งไหม ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น " ACT NOW"ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

 

    วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ฤทธิ ชาญศร ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560...ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

    เทศบาลตำบลบุ่งไหม นำโดยนายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...