Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

 

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบล ดังนี้

          1).หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาคำ
          2).หมู่ที่ 6 บ้านคำกลางใหม่
          3).หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา
     เพื่อให้พี่น้องสะดวกสบายในการสัญจร..

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

 

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

 

 

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว

 

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

     1.กลุ่มเยาวชนก่อนสมรส
     2.กลุ่มครอบครัวปกติ
     3.กลุ่มครอบครัวมีปัญหาฯ
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกล่าวเปิดงาน โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่ 1 บ้านวังกางฮุง ณ.วัดบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม

 

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่ 1 บ้านวังกางฮุง ณ.วัดบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

 

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม ชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการและสถาบันครอบครัว ตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการและสถาบันครอบครัว ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำพิธีเจิมรถดับเพลิงคันใหม่ เทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ร่วมยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ ของเทศบาลตำบลบุ่งไหม(รถน้ำดับเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560

 

 

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้  ตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบุ่งใหม ณ บ้านห้วยยาง ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้พยุง โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"

 

 

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้พยุง โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...