Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลบุ่งไหม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับ คณะผู้บริหาร

 

 

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  นายประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลบุ่งไหม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง ด้วยการห่อข้าวมารับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ. วัดบ้านยาง หมู่ 2

 

 

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ. วัดบ้านยาง หมู่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และ คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ประจำปี พ.ศ.2560...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนกงานเทศบาลตำบลบุ่งไหม

 

 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

 

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบล ดังนี้

          1).หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาคำ
          2).หมู่ที่ 6 บ้านคำกลางใหม่
          3).หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา
     เพื่อให้พี่น้องสะดวกสบายในการสัญจร..

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

 

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

 

 

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ตำบลบุ่งไหม ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว

 

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ เพื่อการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

     1.กลุ่มเยาวชนก่อนสมรส
     2.กลุ่มครอบครัวปกติ
     3.กลุ่มครอบครัวมีปัญหาฯ
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกล่าวเปิดงาน โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่ 1 บ้านวังกางฮุง ณ.วัดบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม

 

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ตำบลบุ่งไหม หมู่ที่ 1 บ้านวังกางฮุง ณ.วัดบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

 

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งไหม

 

 

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งไหม ณ.วัดบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...