Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ 1 บ้านวังกางฮุง ซอยฟาร์มไก่

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ 1 บ้านวังกางฮุง ซอยฟาร์มไก่

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่ และหมู่ 7 บ้านคำกลาง

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแ ซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่ และหมู่ 7 บ้านคำกลาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ 6 บ้านคำกลางใหม่ ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ณ เทศบาลตำบลบุ่งไหม

     วันที่่ 27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ณ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมการให้ความรู้และกวดขันทางวินัยจราจร ปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้และกวดขันทางวินัยจราจร ปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...