Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งไหม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 62.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 25%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 03 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

 

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งไหม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุ่งไหม ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

อ่านเพิ่มเติม...

ถ่ายรูปร่วมกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถ่ายรูปร่วมกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

 

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม จัดโครงการชุมชนตำบลบุ่งไหม ร่วมใจจัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโรคร้อน ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

     วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่ง...( OLYMPIC DAY) 24 มิถุนายน 2560 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่าย ระดับตำบล รพสต.วังกางฮุง 22-23 มิย.2560

 

     วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ คำริกาบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการประชุมฟื้นฟู ทีมเฟ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว เครื่อข่ายระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...